Riksarkivet uppmanar Tommy Marc Hernelind att sluta sälja sin bok

Tommy Marc Hernelind som skrivit boken Bureätten del 2 utgiven 2016 på Recito förlag uppmanas av Riksarkivet att sluta sälja den. Det framgår av ett brev som skickades till Hernelind för ett par veckor sedan där Riksarkivet också skriver att de överväger rättsliga åtgärder om försäljning fortsätter.

Riksarkivet menar att Hernelind citerar ur Svenskt Biografiskt Lexikon på ett sätt som bryter mot Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 22§, som lyder ”Var och en får citera ur offentliggjorda verk i god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet”.

Brevet:
RA_2017-02256u