Frågetecken kring illustration i ”Bureätten, del 2”

Att Tommy Marc Hernelind av Riksarkivet uppmanats sluta sälja sin bok ”Bureätten, del 2” har framgått av ett tidigare blogginlägg.

Så har inte skett men boken har under våren 2017 kommit i nyutgåva med några förändringar.

Peter Sjölund som tidigare sett att hans översikt över Buresläkten funnits med i boken, utan tillstånd, har nu upptäckt att Hernelind i den nya utgåvan anger sig själv som upphovsman.

Så här ser det ut i nyutgåvan:

Sida 312 i Bureätten del 2, Utgåva våren 2017.

Det står alltså ”Illustrationen är gjord av Tommy Hernelind”.

Men bilden är Peter Sjölunds. På hans Buresida http://buredna.sjolunds.se/slaktlinjer/ finns en senare version med ytterligare ett par grenar tillagda. Den som Hernelind kopierat publicerades på Buresidan i juni 2014.

I den ursprungliga utgåvan 2016 av ”Bureätten, del 2” presenterades översikten så här, med Peter Sjölunds namn.

Sida 314 i Bureätten del 2, Utgåva 2016

Varför Hernelind ändrat till sitt eget namn i den nya utgåvan är oklart eftersom han uppenbarligen är medveten om att det är Peter Sjölunds illustration.