Källkritiska granskningar av Buresläktens äldre led

Många felaktiga och påhittade uppgifter om Buresläktens äldre historia cirkulerar på nätet, trots att de gång på gång visats inte stämma med verkligheten. Här sammanfattar vi bakgrunden och de viktigaste källkritiska granskningarna som gjorts genom åren:

Uppgifterna om Buresläktens härstamning från medeltida stormän i Medelpad tillkom i en tid då det var mycket viktigt att skaffa sig fina anor, oavsett om de var äkta eller inte. Det var inte Johan Bures släktingar som berättade om en sådan härstamning, det var uppgifter Johan Bure fick från andra håll och som han infogade i sin släktberättelse, sannolikt för att ”förbättra” släktens anor.

Sedan dess har ett antal källkritiska genomgångar visat att berättelserna om Buresläktens härstamning från en Fale Bure i Medelpad de facto är uppdiktade.

För att citera några av de viktigaste:

1926, Svenskt Biografiskt Lexikons artikel om släkten Bure: ”Det har varit en lätt sak för den historiska kritiken att riva sönder denna fantastiska sagovävnad”1

1996, artikel av Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok över Bureätten: ”Fale hin unge…hör lika lite som Tor och Oden hemma i någon seriös släkttavla.”2

2014: Artikel på Wiki-Rötter av Urban Sikeborg: ”Nutida påståenden på internet om Bureättens härstamning från medeltida, norrländska stormän är dock felaktiga och historievetenskapligt ohållbara.”3

2014, Urban Sikeborgs artikel, Burestamfäderna Gamle Olof, Härse i Bure och Fale hin unge: ”Fale hin unge skulle ha levt omkring år 1200. Han kan därför inte vara far till…Härse i Bure, som rimligen bör ha levt två sekel senare än Fale.”4

IDAG. För påståendena att Buresläkten skulle härstamma från Medelpad finns inget stöd i en enda historisk källa. Det finns inte heller några indikationer i form av DNA-resultat från testade män, som pekar på att Buresläkten skulle ha sitt fäderneursprung i Medelpad.5

De uppgifter som finns om Buresläkten före 1300-talet i Bureå är alltså uppdiktade och bygger på önsketänkanden. Tyvärr förekommer de uppdiktade Buresläktingarna i många släktträd på nätet och lär bli svåra att radera ut. Men det vore en välgärning mot Johan Bure att befria hans gedigna släktutredning över Buresläkten från de påhittade uppgifterna över släktens ursprung.


Källor:

  1. Bure, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17152, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Vennberg.), hämtad 2017-01-10.
  2. Sikeborg, Urban (1996). ”Johan Bures släktbok över Bureätten: tillkomst och tillförlitlighet”. Släktforskarnas årsbok (Stockholm : Sveriges släktforskarförbund, 1995–) 1996,: sid. 245–286
  3. Bureätten, http://wiki.genealogi.se/index.php?title=Bureätten, Wiki-Rötter, hämtad 2017-01-10.
  4. Sikeborg, Urban (2014). ”Bure-stamfäderna Gamle Olof, Härse i Bure och Fale hin unge”, sid 19.
  5. Bure-DNA, http://buredna.sjolunds.se, Om DNA-undersökningar kring Buresläkten.